Fonsa von Kann enkann von alfonsa kann von alfonsa diederen jan diederen janMolenaarszoon Jan Michiel Hubert (Jan) Diederen

Zoon van molenaar Christiaan Joseph Diederen en Maria Cornelia Gielen, geboren te Schinveld op 25 augustus 1920, overleden te Schinveld op 6 april 1942.

De navolgende informatie is ontleend aan het Familieboek Baggen-Diederen 2008.
Jan bleef na de lagere school thuis en hielp zijn vader in het molenaarsbedrijf. Hard werkend, vriendelijk en welbespraakt, werd hij voor zijn vader onmisbaar. Er werd een vrachtwagen aangeschaft en mede door het handelstalent van Jan groeide de molen met een graan- en kunstmesthandel uit tot een modern bedrijf.
Jan had tevens een aangeboren talent voor muziek. Op een solistenconcours in Linne werd hij (15 jaar oud) de premier van het concours; in de Ere-afdeling behaalde hij de 1e prijs met 95 punten.
Toen Jan overleed werd zijn vader in één nacht volkomen grijs (aldus het familieboek).
Op 10 mei 1940 trok het Duitse leger ook Schinveld binnen. Aan de Brunssummerstraat, tegenover de houtzagerij/-handel van Arnold Diederen lag een marechaussee-kazerne. De marechaussees wilden vluchten naar Maastricht (tot achter de Maas) en vroegen aan Jan om vervoer met de vrachtwagen van de Onderste Molen. Tijdens deze vlucht onderweg naar Brunssum werden ze door Duitse militairen achtervolgd en beschoten. Uiteindelijk werd de vrachtauto door de Duitsers in Amstenrade aangehouden. Jan en zijn broer Jacques, die ook mee was, werden in een weiland vastgehouden en de marechaussees werden krijgsgevangen gemaakt. Jacques wist onder de afrastering door te ontkomen. Later op de dag kwam Jan samen met een Duitse militair en de vrachtauto terug bij de Onderste Molen. Hij moest voor de Duitsers een vracht vervoeren naar Geilenkirchen, waarna hij weer als vrij man naar huis terug kon keren.
Jan moest regelmatig graan vervoeren vanuit Schinveld naar de haven in Maastricht. Tijdens een van die ritten, in het najaar van 1941, kreeg hij op de Meerssenerberg bandenpech. In de sneeuw liggend onder de auto bij het bandenverwisselen was hij doornat geworden. Hij werd zwaar ziek, een ernstige longinfectie gevolgd door tuberculose.
Hij stierf uiteindelijk aan hersenvliesontsteking. Zijn vriendin / verloofde Fonsa von Kann kwam Jan veelvuldig aan zijn ziekbed bezoeken. Ook zij werd met tuberculose besmet en stierf ongeveer een jaar later. Op haar uitdrukkelijke wens werd zij naast Jan op het Schinveldse kerkhof begraven.

Terug naar de K-groep